Preskočite na glavni sadržaj

prof. dr. sc. Anita Hafner

prof. dr. sc. Anita Hafner

Dr. sc. Anita Hafner zaposlena je kao redovita profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Farmaceutika (suvoditelj kolegija), Biofarmacija s farmakokinetikom (suvoditelj kolegija) i Novi terapijski sustavi. Također sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija poslijediplomskog doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti (modul Farmaceutske znanosti) te kolegija poslijediplomskih specijalističkih studija Razvoj lijekova, Klinička farmacija te Dermatofarmacija i kozmetologija. Područje njenog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih terapijskih sustava u svrhu poboljšanja farmakokinetičkih svojstava uklopljenog lijeka i lakše primjene.

 • 2008. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2000. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije
 • 2020.-danas; redovita profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014.-2020.; izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2014.; docentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.; viša asistentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2009.; asistentica  na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2004.; mlađa asistentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Rujan 2002. Farmaceutski fakultet, Charles University, Hradec Kralove
Voditelj projekta
 • 2018. – 2023.; Optimiranje depozicije raspršenih in situ gelirajućih i praškastih terapijskih sustava u nosnoj šupljini, uspostavni istraživački projekt, Hrvatska zaklada za znanost
 • 2014. – 2017.; Terapijski (nano)sustavi kitozana i melatonina, Pliva d.d. – FBF

Suradnik na projektu
 • 2020. – 2024.; Nanoemulzije unaprijeđene biofarmaceutske vrijednosti za liječenje bolesti suhoga oka, Hrvatska zaklada za znanost
 • 2020. – 2022.; Terapijski sustavi nove generacije za dostavu antimikrobnih lipida: od biotehnologije lipidnih membrana do primjene u translacijskoj medicini, bilateralni projekt Hrvatska-Južna Koreja
 • 2015. – 2021.; suradnik na projektu «Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu», industrijski partner PLIVA d.o.o.
 • 2012. – 2015.; Partnerstvo u istraživanjima: 04.01/56 Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova, Hrvatska zaklada za znanost i PLIVA Hrvatska d.o.o.
 • 2008. – 2011.; Mikročestice za kontrolirano oslobađanje djelatne tvari, Pliva d.d. – FBF
 • 2007. - 2013.; Terapijski nanosustavi, MZOŠ 006-0061117-1244
 • 2002. – 2006.; Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije, MZOŠ 006561
 • 2002.; Sinteza i evaluacija tiomera kao potencijalnih ekscipijensa za razvoj novih bioadhezivnih terapijskih sustava, Pliva d.d. – FBF
 • 2014. Nagrada za posebna dostignuća u nastavnom radu u akademskoj godini 2013./2014., temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. Stipendija „Za žene u znanosti“, korporacije L'Oreal Adria i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture
 • 2007. stipendija European Science Foundation za sudjelovanje na prvoj ljetnoj školi nanomedicine u organizaciji European Science Foundation i Cardiff University (10.-15. lipnja, 2007, Cardiff, Velika Britanija)
 • 2001. nagrada za najbolju prezentaciju i rezultate istraživanja, 4th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Beč, Austrija, 23. -25. rujna, 2001.
 • 2016. – danas; ECTS koordinatorica i predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju
 • 2020.-2021.; gostujuća urednica posebnog broja "Advances in Development, Characterisation and Application of Nasal Drug Delivery Systems" znanstvenog časopisa Pharmaceutics (Q1 Pharmacology and pharmacy (JCR)) https://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics/special_issues/nasal_drug_delivery
 • 2019. – 2020; član međunarodne EPOS (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps) skupine (https://epos2020.com/epos2020-steering-group/)
 • Član organizacijskog odbora na znanstvenom skupu 9th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (Dubrovnik, 2012.)

Pretraživanje

Vrh