Preskočite na glavni sadržaj

prof. dr. sc. Mario Jug

prof. dr. sc. Mario Jug

Dr. sc. Mario Jug zaposlen je kao izvanredni profesor na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Na diplomskom studiju suvoditelj je kolegija Oblikovanje lijekova i Magistralna receptura, a sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Terapijski sustavi. Jedan je od kordinatora modula 4.1 (Farmaceutsko-tehnološki procesi) i 4.2. (Terapijski sustavi) na Poslijediplomskom doktorskom studiju „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“.  Sudjeluje i u nastavi na nekoliko kolegija u okviru specijalističkog studija Razvoj lijekova te Dermatofarmacija i kozmetologija. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih ljekovitih oblika temeljenih na inkluzijskim kompleksima lijek-ciklodekstrin, a bavi se i razvojem novih tehnoloških postupaka prikladnih za izolaciju biološki aktivnih spojeva iz biljnog materijala.

 • 2006. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1999. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije
 • 2014.- : izvanredni profesor na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2014.: docent na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2009.: mlađi asistent, asistent i viši asistent na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • travanj 2016.-Zavod za kemiju „Ugo Schiff“ Sveučilišta u Firenci
 • siječanj 2013., lipanj 2011. i listopad 2010.-EAST NMR Centar Instituta za kemiju na Sveučilištu u Debrecinu
 • listopad 2012., studeni 2008.-studeni 2009.- Zavod za farmaceutske znanosti Sveučilišta u Firenci
 • svibanj 2005.- Zavod za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Segedu
 • voditelj domaćeg projekta financiranog od strane Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske u okviru programa PostDoc (2008.-2009., Mukoadhezivni filmovi s ciklodekstrinima kao modulatorima oslobađanja lijeka-novi terapijski sustav za bukalnu primjenu lijeka)
 • voditelj projekta Razvoj terapijskih nanosustava za lokalnu primjenu antibiotika (2016., Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti, potpore po područjima)
 • suradnik na dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije (2002.-2005., broj projekta: 0006561) i Terapijski nanosustavi  (2007.-2013., broj projekta: 006-0061117-1244)
 • suradnik na projektu financiranog u sklopu Programa provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače, PoC PUBLIC (2013., Solubilizacija fenolnih sastavnica propolisa pomoću prirodnih polimera)
 • suradnik na projektu Izolacija i modulacija antioksidativnih svojstava biljnih polifenola primjenom ciklodekstrina (2014., Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti, potpore po područjima).
 • suradnik na projektu NutriOliWa -Održivi razvoj inovacije u hrani - valorizacija otpada masline (2014.-2018., Hrvatske zaklade za znanost, uspostavi istraživački projekt)
 • suradnik na projektu Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu (2015.-2018. znanstveno istraživački projekt Zavoda za farmaceutsku tehnologiju u suradnji s industrijskim partnerom PLIVA HRVATSKA d.o.o.)
 • suradnik na projektu Unaprjeđenje procesa razvoja lijeka korištenjem modela za rano predviđanje biofarmaceutskih značajki terapijskih nanosustava (2015., Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti, potpore po područjima).
 • Priznaje časopisa European Journal of Pharmaceutical Sciences za rad pod naslovom "Influence of hydroxypropyl-β-cyclodextrin complexation on piroxicam release from buccoadhesive tablets", objavljenog 2004. godine, koji je jedan od 10 najcitiranijih radova tog godišta.
 • Priznanje Outstanding reviewer dodijeljeno  od časopisa International Journal of Pharmaceutics (2015.) i časopisa Powder Technology (2015)
 • Član Associazione Italiana Chimica e Technologia delle Ciclodestrine (2009.-danas)
 • Koordinator transfera tehnologije u okviru projekta "BISTEC - Building innovation support through efficient cooperation network", financiranog putem europskog programa IPA (2013. do 2015.).

Pretraživanje

Vrh