Preskočite na glavni sadržaj

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

Prof. dr. sc. Jasmina Lovrić zaposlena je kao redovita profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Suvoditeljica je obaveznih kolegija Farmaceutika i Biofarmacija s farmakokinetikom integriranog diplomskog studija farmacije te izbornih predmeta Inovativni terapijski sustavi i Biopharmaceuticals. U okviru doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti sukoordinatorica je modula Farmaceutsko-tehnološki procesi, Terapijski sustavi i Farmaceutska nanotehnologija i nanomedicina te suradnica na modulu Farmakokinetika i njezina važnost u otkrivanju i razvoju lijekova. Voditeljica je kolegija Terapijski sustavi biofarmaceutika te suradnica na kolegiju Biofarmacija s farmakokinetikom poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj lijekova. Voditeljica je kolegija Dermatokozmetički pristupi u prevenciji starenja kože poslijediplomskog specijalističkog studija Dermatofarmacija i kozmetologija te suradnica na kolegiju Primijenjena farmakokinetika poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija.
Područje njenog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj inovativnih farmaceutskih oblika za neparenteralnu primjenu kao i razvoj i primjenjivost in vitro staničnih modela u biofarmaceutskoj karakterizaciji.
 

 • 2006. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, poslijediplomski doktorski studij, akademski naziv: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2001. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, akademski naziv: magistar farmacije
 • 2021. – danas: redovita profesorica, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2020. – 2024.: dekanica, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2016. – 2020.: prodekanica za znanost i istraživanje, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2015. – 2021.: izvanredna profesorica, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2009. – 2015.: docentica, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2006. – 2009.: viša asistentica – znanstvena novakinja, Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2006.: asistentica – znanstvena novakinja, Zavod za farmaceutsku tehnologiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2005. – 2006.: asistentica, Zavod za organsku kemiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2002. – 2003.: asistentica, Zavod za organsku kemiju, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2008. – 2010. International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Trst, Italija, poslijedoktorsko usavršavanje (mentor prof. dr. sc. Mauro Giacca)
 • 2001. – 2005.  Sveučilište McGill, Montreal, Kanada, istraživanje u okviru izrade doktorskog rada d (mentorica prof. dr. sc. Dušica Maysinger).
 • 2023. – 2025.: Razvoj nanolijekova slabo topljivih djelatnih tvari za okularnu primjenu, bilateralni projekt u okviru Znanstveno-tehnološke suradnje sa Slovenijom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, voditeljica
 • 2020. – 2024.: Nanoemulzije unaprijeđene biofarmaceutske vrijednosti za liječenje bolesti suhoga oka“, Hrvatska zaklada za znanost (IP 2019-04-2174), voditeljica
 • 2019. – 2023.: Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FarmInova), KK.01.1.1.02, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj, voditeljica
 • 2015. – 2018.:  Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu, industrijski partner PLIVA d.o.o., suradnica
 • 2012. – 2015.:  Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova (04.01/56), Hrvatska zaklada za znanost i PLIVA d.o.o., suradnica
 • 2011.2012.: Towards better AAV gene therapy: whole genome siRNA and microRNA high throughput screening for the identification of the molecular determinants governing AAV vector transduction, vector production and vector−induced gene correction, Telethon, Italija, suradnica
 • 2009. – 2010. Molecular determinants governing AAV vector transduction and vector-induced gene correction, projekt u okviru programa CEI RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME (CERES, Seventh framework programme for research and technological development – SP3 People; Support for Training and Career Development of Researchers - Marie Curie; Co-funding of Regional, National and International programmes – COFUND)
 • 2008. – 2009. AAV vektori u genskoj terapiji, projekt u okviru programa PostDoc, Hrvatska zaklada za znanost
 • 2007. – 2013.:  Terapijski nanosustavi (006-0061117-1244) Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH, suradnica
 • 2006.:  Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije (0006561) Ministarstva znanosti i tehnologije RH, suradnica
 • 2020. Plaketa Sveučilišta u Mostaru za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju
 • 2017. Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva
 • 2007. stipendija European Science Foundation za sudjelovanje na prvoj ljetnoj školi nanomedicine u organizaciji European Science Foundation i Cardiff University (10.-15. lipnja, 2007, Cardiff, Velika Britanija)
 • 2006. nagrada “Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika” Sveučilišta u Zagrebu za mlade znanstvenike
 • 1999. Rektorova nagrada, Sveučilišta u Zagrebu
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva
 • 2012. – danas, vanjski suradnik Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
 • 2015. – danas, Sekcijska urednica časopisa Acta Pharmaceutica
 • 2012., Sudjelovanje u organizaciji 9th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (CESPT 2012), Dubrovnik, Hrvatska, – generalna tajnica
 • 2012., 2013., Sudjelovanje u organizaciji 2. i 3. Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS) – član organizacijskog i znanstvenog odbora

Pretraživanje

Vrh