Preskočite na glavni sadržaj

prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić

prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić

Dr. sc. Jelena Filipović-Grčić je redovita profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Zavoda za farmaceutsku tehnologiju. Voditeljica je obveznih kolegija diplomskog studija (Studij farmacije) Farmaceutika, Biofarmacija s farmakokinetikom i Kozmetologija. Voditeljica je modula Farmacija doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti FBF-a, te poslijediplomskih specijalističkih studija Razvoj lijekova i Dermatofarmacija i kozmetologija. Samostalni je voditelj obranjenih 60 diplomskih radova, pet magistarskih radova, četiri doktorska rada, te po jednog studentskog rada za Rektorovu i Dekanovu nagradu za znanstveno istraživanje.
Priznata je znanstvenica s istraživačkim interesom na području novih terapijskih sustava koju problematiku samostalno razvija u okviru brojnih znanstvenih i industrijskih projekata, te kroz suradnju s inozemnim znanstvenicima s respektabilnih Sveučilišta.
Obnašala je dužnost prodekanice za znanost (2006./2007. – 2013./2014.). 
Sudjelovala je u radu brojnih fakultetskih (Nastavno i Znanstveno povjerenstvo), sveučilišnih (Vijeće biomedicinskog područja), nacionalnih i internacionalnih tijela i povjerenstava. 

 • 1993. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor medicinskih znanosti u području farmacije
 • 1991. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Farmaceutske znanosti, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1986. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije
 • od 27. 11. 1986. do danas Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. - redovita profesorica - trajno zvanje; 2007.-2012. redovita profesorica;
 • 2003.-2007. izvanredna profesorica; 1999.-2003. docentica; 1993.-1999. viša asistentica; 1991.-1993. asistenta
 • 1986.-1991. stručna suradnica
Nastavni rad 
 • diplomski studij: svi oblici nastave na kolegijima Farmaceutika, Biofarmacija s farmakokinetikom i Kozmetologija
 • doktorski studij: Novi terapijski sustavi, Biofarmacija, Dermatofarmacija, Nanotehnologija u farmaciji i medicini
 • specijalistički studij: Primijenjena farmakokinetika, Biofarmacija s farmakokinetikom, Dermatofarmacija i kozmetologija, Nosači i aktivne supstancije u dermatološkim i kozmetičkim pripravcima
Znanstveni rad
 • Novi terapijski (nano)sustavi; tehnološki postupci, kinetika oslobađanja, ciljana terapija
 • 1999., 2001.; Trst, Italija; Zavod za farmaceutske znanosti, Sveučilište u Trstu; Primjena kitozana u pripravi terapijskih sustava s teško topljivim supstancijama metodom sušenja raspršivanjem.
 • 1991., 1992., 1993.-1994. Montreal, Kanada; Zavod za farmakologiju i terapiju, Medicinski fakultet, Sveučilište McGill; Novi terapijski sustavi s uklopljenim neurotrofičkim faktorima i genetski promijenjenim stanicama sposobnima za lučenje istih. Primjena pri neurodegenerativnim bolestima.
 • 2015. – 2018. Voditelj, Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu. FBF – PLIVA Hrvatska d.o.o.; Ugovor o suradnji na području razvoja terapijskih sustava od 27. srpnja 2015.
 • 2012. – 2015. Voditelj, Hrvatska zaklada za znanost – Partnerstvo u istraživanjima: 04.01/56 “The development of in vitro and ex vivo models for the permeability testing of new topical ophthalmic formulations“   2007. – 2013. Voditelj, Terapijski nanosustavi, MZOŠ 006-0061117-1244
 • 2007. – 2013. Suradnik, Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije, MZOŠ 006 0061117-1236
 • 2008. – 2011. Voditelj, Mikročestice za kontrolirano oslobađanje djelatne tvari, Pliva d.d. – FBF
 • 1998. – 2002. Voditelj, Biokompatibilne mikrosfere sa superoksid dizmutazom (SOD); poticajni project za mlade znanstvenike, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (006-251)
 • 2002. Suvoditelj, Sinteza i evaluacija tiomera kao potencijalnih ekscipijensa za razvoj novih bioadhezivnih terapijskih sustava, Pliva d.d. – FBF
 • 2002. – 2006. Suradnik, Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije, MZOŠ 006561
 • 2001. Voditelj, Priprava liposoma prikladnih za modifikaciju membranskim proteinima, Pliva d.d. – FBF
 • 1996. – 2002. Suradnik, Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije, MZOŠ 006250
 • 1991. – 1995. Suradnik, Nova generacija lijekova: supstancije i terapijski sustavi, MZOŠ
 • 2012. Priznanje za osobni doprinos u djelovanju, razvoju i promicanju ugleda Fakulteta
 • 2005. Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva u znak priznanja za istaknutu aktivnost
 • 2001. Stipendija Vlade Republike Italije
 • 2001. Nagrada za najbolji poster, Chitosan microspheres with gemfibrozil. 4th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Beč, Austria
 • 1999. Stipendija Sveučilišta u Trstu.
 • 1999. The Penwest award for Scientific Excellence, 18th Pharmaceutical Conference and Exhibition, Utrecht, Nizozemska
 • 2012.-  Sekcijska urednica znanstvenog časopisa European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • 2006. - Član Uređivačkog odbora časopisa Acta Pharmaceutica 
 • 2001.-2008. Član Uređivačkog odbora časopisa Farmaceutski glasnik  
 • 2006. – 2014. Prodekanica za znanost Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva
 • Član Hrvatskog društva kozmetičkih kemičara
 • Član Hrvatskog društva farmakologa
 • Član Bioencapsulation Research Group
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

(KRONOLOŠKI; ORGANIZACIJA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH ZNANSTVENIH DOGAĐANJA )
 • 2014. Znanstveni odbor 10th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Portorož, Slovenia, September 18 - 20, 2014.
 • 2014. Znanstveni odbor 1. hrvatskog kongresa kliničke farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvatska, 10. – 12. travnja 2014.
 • 2012., 2013., 2014.Počasni znanstveni odbor 1., 2. i 3. Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije  FARMEBS; Farmaceutsko-biokemijski fakultet SuZg
 • 2012. 9th Central Europen Symposium on Pharmaceutical Technology, 20.-22. rujna, Dubrovnik, Hrvatska, Predsjednica simpozija
 • 2010. Četvrti hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, 27.−30. svibnja, Opatija, Hrvatska; Dopredsjednica simpozija
 • 2010. 8th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Graz, Austria; Znanstveni odbor
 • 2008. 7th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, Ljubljana, Slovenija; Znanstveni odbor
 • 2008. 37th European Symposium on Clinical Pharmacy, 22.-24. listopad, Dubrovnik, Hrvatska, Lokalni organizacijski odbor
 • 2001 - 2012. Predsjednica Sekcije za farmaceutsku tehnologiju Hrvatskog farmaceutskog društva; organizacija predavanja i rada sekcije

Pretraživanje

Vrh