Preskočite na glavni sadržaj

izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić

izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić

dr. sc. Sandra Jurić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za organsku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Organska kemija i Spektroskopska identifikacija organskih spojeva. Područje njezina znanstveno istraživačkog interesa obuhvaća istraživanje biomimetskih ciklizacija derivata skvalena, ključnog prekursora u biosintezi steroidnih hormona kao i istraživanje solvolitskog ponašanja derivata supstituiranih benzhidrila u cilju ispitivanja nukleofugalnosti odlazećih skupina i strukturnih značajki koje određuju njihovu reaktivnosti. Također se bavi razvojem novih elektroanalitičkih, metoda u svrhu analize lijekova.

 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorat znanosti u području prirodnih znanosti
 • 1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magisterij znanosti u području prirodnih znanosti
 • 1991. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diploma inženjera biokemijske tehnologije
 • 2017.-  danas izvanredna profesorica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. - 2017. docentica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. - 2007. viša asistentica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998. - 2002. asistentica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. - 1998. znanstvena novakinja na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.-2005. Department Chemie und Biochemie, Ludwig-Maximillans Universität München, Njemačka
 • π,s- i proširena π-participacija u solvolizi (broj projekta: MZT 1-07-0061, 1991.-1994.), suradnica
 • Mehanizam reakcija stvaranja steroidnih spojeva (broj projekta:  MZT 006151, 1996.-2002.), suradnica
 • Karbokationski međuprodukti u biosintezi steroida i triterpenoida (broj projekta: MZT 0006451, 2002.-2006.), suradnica
 • Skala stablinosti karbokationa, njihove strukture i biomimetska pregrađivanja (broj projekta: MZOŠ 006-0982933-2963, 2007.-2012.), suradnica
 • Razvoj nanosenzora i naprednih analitičkih metoda za određivanje lijekova (BM1.6, 2014.), suradnica
 • Structural features that determine the nucleofugality of leaving group and the theoretical model for estimating the solvolytic reactivity (HRZZ, 2014.-2018.), suradnica
 • Članica Hrvatskog kemijskog društva

Pretraživanje

Vrh