Preskočite na glavni sadržaj

Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2023./2024.

21.lipnja 2024.
Natječaj za dodjelu Rektorovih nagrada za akademsku godinu 2023./2024.
(fotografija preuzeta s: https://www.unizg.hr/)

Na temelju odredbi članka 13. Statuta i odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024. Tekst natječaja dostupan je na poveznici. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, putem poveznice.
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.
Rok za prijavu na Natječaj je do petka 30. kolovoza 2024. do 16 sati.
 
Ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, potpisano obrazloženje mentora na obrascu generiranom putem mrežnih stranica Sveučilišta i ako je potrebno, suglasnost Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a studenti trebaju dostaviti u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta do ponedjeljka, 2. rujna 2024. do 16 sati. U isto vrijeme, elektroničku verziju rada i svih popratnih dokumenata kandidati trebaju dostaviti na adresu elektroničke pošte Povjerenstva za studentske i diplomske nagrade (diplomskiradovi@pharma.hr).
 
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade dostupan je na poveznici, a kriteriji izvrsnosti po kojima će se vrednovati zaprimljeni studentski radovi nalaze se na mrežnim stranicama Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, na poveznici.
 
Upute za pisanje i tehničko opremanje radova nalaze se kao Prilog 2 unutar Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade koji je dostupan na poveznici. Dodatne informacije o sadržaju pojedinih poglavlja studenti mogu naći u uputama za pisanje diplomskog rada koje su objavljene na Merlin sučelju za e-učenje, u kolegiju Diplomski rad.
 
Napominjemo da su svi studenti i studentske udruge koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade dužni Povjerenstvu za studentske i diplomske radove dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju, kao što je navedeno u uputi. To se naročito odnosi na prijave u kategorijama (e) i (f). Ukoliko se u navedenim rokovima ne Povjerenstvu ne dostavi kompletna dokumentacija, Fakultet neće podržati navedene prijave.

Pretraživanje

Vrh