Preskočite na glavni sadržaj

Natječaji za radna mjesta - (Služba Dekanat i Studentska poslovnica)

07.lipnja 2024.
Natječaji za radna mjesta - (Služba Dekanat i Studentska poslovnica)
Na temelju članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Dekanice Klasa: 119-02/24-03/22; Ur.broj: 251-62-01-24-1, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/24-03/308, Ur. broj: 251-25-03/1-24-2, suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 602-04/24-04/00004, Ur. broj: 533-04-24-0022, Odluke Dekanice Klasa: 119-02/24-03/23; Ur.broj: 251-62-01-24-1, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/24-03/308, Ur. broj: 251-25-03/1-24-2, i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 602-04/24-04/00004, Ur. broj: 533-04-24-0020 dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje  
 
 
N A T J E Č A J
 
 
  • za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste: voditelj ustrojstvene jedinice III. vrste, interni naziv: voditelj ostale ustrojstvene jedinice pisarnice i arhiva, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi Dekanata
  • za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste: viši referent, interni naziv: viši stručni referent u Studentskoj poslovnici, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Studentskoj poslovnici 

Pretraživanje

Vrh