Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Domagoj Kifer

05.lipnja 2024.
Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Domagoj Kifer
Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje
 
O B A V I J E S T
 
kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će
 
dr. sc. Domagoj Kifer
 
održati  nastupno predavanje na temu
 
“Korelacija i linearna regresija”
 
u srijedu, 12. lipnja 2024. u 13 sati u Multimedijskoj predavaonici, ulica kneza Domagoja 2.
 
Nastupno predavanje pristupnika održat će se na predmetu Biostatistika za studente 2. godine studija Medicinske biokemije, a u okviru natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za biofiziku.

Pretraživanje

Vrh