Preskočite na glavni sadržaj

Obrana specijalističkog rada - Gabrijela Ćavar

12.lipnja 2024.
Obrana specijalističkog rada - Gabrijela Ćavar
Sukladno članku 31. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 15. svibnja 2024. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Gabrijele Ćavar, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom
 
 
,,Posebnosti primjene antipsihotika kod djece i adolescenata“
 
 
Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:
 
 
  1. prof. dr. sc. Lidija Bach-RojeckySveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  1. izv. prof. dr. sc. Miroslav HercegSveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
  1. doc. dr. sc. Arnes RešićKlinika za dječje bolesti Zagreb
 
Obrana će se održati u petak, 21. lipnja 2024. godine, u 15 sati u Multimedijskoj predavaonici, Domagojeva 2.
 

Pretraživanje

Vrh