Preskočite na glavni sadržaj

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta

07.lipnja 2024.
Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta
Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko- biokemijskog fakulteta te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta objavljuje
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA - link na dokument iz privitka
 
Rok za podnošenje prijedloga je 1. srpnja 2024., izuzev prijedloga za dodjelu Povelje „Prijatelj Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta“ koji se podnosi do 5. srpnja 2024.
 
Prijedlozi s prilozima predaju se na adresi: Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko- biokemijski fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1 s naznakom „Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja-prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja“ ili elektronski na e-mail adresu: dekanat@pharma.hr .

Pretraživanje

Vrh