Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

23.2.2024.

N A T J E Č A J za radna mjesta

N A T J E Č A J za radna mjesta Na temelju članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Dekanice Klasa: 119-02/23-03/44, Ur. broj: 251-62-01-23-1; suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/23-03/534, Ur. broj: 251-25-0/1-23-2 i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/23-04/00108, Ur. broj: 533-04-24-0024; dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste: tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.

16.2.2024.

N A T J E Č A J za radna mjesta

N A T J E Č A J za radna mjesta   Na temelju članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta,  Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 007-01/23-01/04; Ur.broj: 251-62-01-23-164, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu 100-01/23-03/395, Ur. broj: 251-25-03/1-23-2, suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 602-04/23-04/00108, Ur. broj: 533-04-23-0010, Odluke Dekanice Klasa:119-02/23-03/42, Ur. broj: 251-62-01-23-1, suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/23-03/128, Ur. broj: 251-25-03/1-23-4 i i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/23-04/00108, Ur. broj: 533-04-23-0018; dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje    N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme od 6 godina, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik za kadrovske, opće i tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi za kadrovske i opće poslove     Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.

16.2.2024.

Obavijest - natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju

Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama (br. 107/2023.), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i putem Euraxess portala vezano uz izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o neizboru kandidata na javnom natječaju.

16.2.2024.

OBAVIJEST – natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste: asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo ili prirodne znanosti, na određeno vrijeme – zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku

OBAVIJEST – natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste: asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo ili prirodne znanosti, na određeno vrijeme – zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku     Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen 22. studenoga 2023. u Narodnim novinama (140/2023), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Euraxess portala te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste: asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo ili prirodne znanosti, na određeno vrijeme – zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata:   SANJA GAGIĆ   Profesionalni životopis kandidata 

12.2.2024.

OBAVIJEST o izboru na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju

OBAVIJEST o izboru na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju     Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj od 6. listopada 2023. godine u Narodnim novinama (115/2023), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te putem Euraxess portala za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata:   ZORA RUKAVINA   Profesionalni životopis kandidata 

9.2.2024.

Poziv na selekcijski razgovor/intervju - radno mjesto rukovoditelj Odsjeka za financije i računovodstvo u Službi računovodstva i financija

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, interni naziv: rukovoditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, daje sljedeću obavijest:   Selekcijski razgovor/intervju za kandidate prijavljene na javni natječaj (NN br. 9/2024) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u područnoj službi, interni naziv: rukovoditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija, (točka 1. natječaja), održati će se u srijedu 14. veljače 2024. godine.   Kandidati koji ispunjavaju opće i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na selekcijski razgovor putem e-pošte.   Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.   Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti selekcijskom razgovoru.

9.2.2024.

Obavijest o djelomičnom poništenju javnog natječaja

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) radno mjesto III. vrste: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica: interni naziv: računovodstveni referent za obradu plaće, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen 24. siječnja 2024. godine u Narodnim novinama (9/2024), na službenim internetskim stranicama Fakulteta te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izbor jednog izvršitelja (m/ž) radno mjesto III. vrste: voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica: interni naziv: računovodstveni referent za obradu plaće, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Službi računovodstva i financija kako je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o djelomičnom poništenju javnog natječaja za točku 2. (NN 9/2024).   

6.2.2024.

OBAVIJEST – natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju

OBAVIJEST – natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju   Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen 15. prosinca 2023. u Narodnim novinama (150/2023), na službenim internetskim stranicama Fakulteta te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, na određeno vrijeme - zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata:   MAJA KABANICA   Profesionalni životopis kandidata 

5.2.2024.

OBAVIJEST – natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitičku kemiju

OBAVIJEST – natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitičku kemiju     Obavještavamo kandidate prijavljene na javni natječaj objavljen 15. rujna 2023. u Narodnim novinama (107/2023), na službenim internetskim stranicama Fakulteta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te putem Euraxess portala, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto I. vrste  asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za analitičku kemiju, da je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet donio Odluku o izboru kandidata:   BARBARA BILANDŽIJA   Profesionalni životopis kandidata.

31.1.2024.

N A T J E Č A J za radna mjesta

N A T J E Č A J za radna mjesta   Na temelju članka 27. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta,  Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 007-01/24-01/16; Ur.broj: 251-62-01-24-4 i Odluke Fakultetskog vijeća Klasa: 007-01/24-01/16; Ur.broj: 251-62-01-24-5 dekanica prof. dr. sc. Jasmina Lovrić raspisuje    N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na određeno vrijeme od 2 godine, na HRZZ istraživačkom projektu: „Primjena održivih principa ekstrakcije i formulacije u razvoju nutraceutika iz otpada rajčice“ (IP-2022-10-4597), voditeljica projekta prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme od 2 godine, na HRZZ istraživačkom projektu: „Glikozilacija komponente komplementa C3 u razvoju šećerne bolesti tipa 1 i autoimunosti“ (IP-2022-10-3983), voditeljica projekta prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić     Tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici.