Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Centralno skladište kemikalija

Adresa: Ante Kovačića 1
Telefon: 01 6394 407
Fax: 01 6394 400

Skladište je osnovano 1998. godine i nalazi se u zgradi u A. Kovačića 1. U njemu se skladište kemikalije i laboratorijski pribor potrebni za nastavni i znanstveni rad svih zavoda Fakulteta. Voditelj skladišta nabavlja, skladišti i isporučuje sve potrebne kemikalije i laboratorijski pribor na zahtjeve korisnika.

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 8-16 sati

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
Damir Perić Tehnički suradnik dperic@pharma.hr 01 6394 407